Over dit project

50 jaar geleden vond het Tweede Vaticaans Concilie plaats. Een historische gebeurtenis van wereldformaat én een spannend verhaal. Zonder het Concilie is de Kerk van gisteren, vandaag en morgen niet te verstaan.

Herbeleef dag na dag het Concilie zoals het 50 jaar geleden gebeurde. Volg de actualiteit op de voet en neem deel aan het debat op Facebook.

Volgconcilie is een initiatief van het Studiecentrum Kerk en Media vzw met medewerking van

Bronnen 

We danken volgende organisaties voor hun toestemming om materialen uit hun collecties te gebruiken op VolgConcilie:

 • Aartsbisschoppelijk Archief Mechelen 
 • Bisdom Brugge
 • Braambos
 • Centrum voor Conciliestudie Vaticanum II, KU Leuven
 • Commons.wikimedia.org
 • Halewijn
 • KADOC, KU Leuven
 • Katholiek Documentatie Centrum, Radboud Universiteit Nijmegen
 • Katholische Nachrichten-Agentur, Bonn,
 • Luce
 • Omroep RKK
 • RKDocumenten.nl
 • Diverse privécollecties

We hebben getracht alle rechthebbenden op copyright te bereiken. Mochten er toch illustraties zijn opgenomen zonder voorkennis van rechthebbenden, dan worden zij verzocht contact op te nemen met de uitgever: Studiecentrum Kerk en Media vzw, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen

Medewerkers 

 • Bart Benats: redactie
 • Dirk Bielen: ontwerp
 • Dries Bosschaert: redactie
 • Dirk Claes: redactie
 • Jo Cornille: redactie
 • Peter De Mey: redactie
 • Koen De Wit: ontwikkeling
 • Leo Declerck: redactie
 • Adelbert Denaux: redactie
 • Sim D’Hertefelt: coördinatie, concept & redactie
 • Siegert Dierickx: google analytics
 • Stefaan Franco: redactie
 • Erik Galle: videoarchief, audio
 • Paul Hamans: redactie
 • Kris Jacqmain: audio
 • Gerard Kruis: redactie
 • Mathijs Lamberigts: redactie
 • Michael Moras: ontwerp assistentie
 • Pieter Nolf: stuurgroep
 • Toon Osaer: stuurgroep & redactie
 • Joris Polfliet: redactie
 • Bert Pollet: motion design
 • Patricia Quaghebeur: fotoarchief
 • Karim Schelkens: wetenschappelijke leiding, redactie
 • Marleen Stas: ontwerp, testing
 • Maria ter Steeg: redactie
 • Audrey Van den Bremt: publishing
 • Ton van Eijk: redactie
 • Lieve Van Hoofstadt: stuurgroep
 • Lennie van Orsouw: fotoarchief
 • Ton van Schaik: redactie
 • Loes van Woudenberg: videoarchief
 • Peter Vande Vyvere: redactie
 • Gerrit Vanden Bosch: redactie
 • Vanessa Vanhove: stem
 • Kim Vanpuyenbroeck: audio
 • Andy Vanvoorden: ontwerp
 • Alexis Vermeylen: fotoarchief
 • Luc Vints: fotoarchief
 • Koen Vlaeminck: stuurgroep
 • Barend Weyens: motion design
 • Henk Witte: redactie

Bedankt! We hebben je bericht goed ontvangen.

Een link naar deze pagina is goed verstuurd.

Het e-mailadres is niet juist. Probeer het opnieuw.

Contact

Sorry, deze mogelijkheid is niet langer beschikbaar.

Sorry, deze mogelijkheid is niet langer beschikbaar.

Johannes Willebrands

Toon volledig dagboek

20 SEP '65 | Paus is zelf tussenbeide gekomen en heeft voorkeur voor stemming

Op het Concilie.

Döpfner zegt tegen me: waarom hebt u zo geïnsisteerd op een stemming? Bij de afsluiting van het debat hadden de moderatoren een goede verklaring kunnen afleggen. Ik heb geantwoord dat wij van onze kant echt een stemming willen.

Suenens zegt me dat er vanavond een vergadering is van de Coördinatiecommissie, van Presidium en Moderatoren, om te beslissen of er een stemming moet komen.

Even later laat Murray me een tekst zien die van de paus komt en hem door Colombo gegeven is, die voor de stemming bedoeld is. De paus is voor een stemming.

Telefoon van Mgr. Dell'Acqua, die zegt dat de paus zelf tussenbeide is gekomen en voorkeur heeft voor een stemming.

17 uur: vergadering van het Secretariaat.

Kardinaal Bea legt een tekst voor die hem gebracht is door Carlo Colombo namens de paus, als tekst voor de stemming over De Libertate religiosa.

Tijdens de vergadering komt Carlo Colombo langs en spreekt met kardinaal Bea. Brief van kardinaal Bea aan de paus, aan Agaganian,met kopie aan Felici; om nog een keer te vragen om stemming. De formulering van de paus wordt aanvaard. Ik breng de kopie naar het appartement van Macchi. Thijssen brengt een kopie naar Agagianian.

Thuis, om 21 uur, gebeld met Mgr. De Smedt: de vergadering van de Coördinatiecommissie, het Presidium en de Moderatoren, heeft de stemming met 16 tegen 12 afgewezen. De moderatoren gaan een verklaring afgeven, in de lijn van een tekst die De Smedt voor Suenens heeft opgesteld.

21.30 uur: telefoon van Dell'Acqua. Hij moet morgenochtend voor 8 uur een Notitie hebben over de "iter" van onze tekst, met name om te weten of de Doctrinaire Commissie is geconsulteerd. Om 9 uur ontvangt de paus twee personen, en hij moet dan over die Notitie kunnen beschikken.

Ik heb om 21.45 uur Arrighi gebeld, en hem gevraagd morgenochtend om 7.30 uur op kantoor te zijn, om samen die Notitie over de "iter" op te stellen.

Om 22 uur heb ik nog naar De Smedt gebeld om hem hierover te informeren.