Over dit project

50 jaar geleden vond het Tweede Vaticaans Concilie plaats. Een historische gebeurtenis van wereldformaat én een spannend verhaal. Zonder het Concilie is de Kerk van gisteren, vandaag en morgen niet te verstaan.

Herbeleef dag na dag het Concilie zoals het 50 jaar geleden gebeurde. Volg de actualiteit op de voet en neem deel aan het debat op Facebook.

Volgconcilie is een initiatief van het Studiecentrum Kerk en Media vzw met medewerking van

Bronnen 

We danken volgende organisaties voor hun toestemming om materialen uit hun collecties te gebruiken op VolgConcilie:

 • Aartsbisschoppelijk Archief Mechelen 
 • Bisdom Brugge
 • Braambos
 • Centrum voor Conciliestudie Vaticanum II, KU Leuven
 • Commons.wikimedia.org
 • Halewijn
 • KADOC, KU Leuven
 • Katholiek Documentatie Centrum, Radboud Universiteit Nijmegen
 • Katholische Nachrichten-Agentur, Bonn,
 • Luce
 • Omroep RKK
 • RKDocumenten.nl
 • Diverse privécollecties

We hebben getracht alle rechthebbenden op copyright te bereiken. Mochten er toch illustraties zijn opgenomen zonder voorkennis van rechthebbenden, dan worden zij verzocht contact op te nemen met de uitgever: Studiecentrum Kerk en Media vzw, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen

Medewerkers 

 • Bart Benats: redactie
 • Dirk Bielen: ontwerp
 • Dries Bosschaert: redactie
 • Dirk Claes: redactie
 • Jo Cornille: redactie
 • Peter De Mey: redactie
 • Koen De Wit: ontwikkeling
 • Leo Declerck: redactie
 • Adelbert Denaux: redactie
 • Sim D’Hertefelt: coördinatie, concept & redactie
 • Siegert Dierickx: google analytics
 • Stefaan Franco: redactie
 • Erik Galle: videoarchief, audio
 • Paul Hamans: redactie
 • Kris Jacqmain: audio
 • Gerard Kruis: redactie
 • Mathijs Lamberigts: redactie
 • Michael Moras: ontwerp assistentie
 • Pieter Nolf: stuurgroep
 • Toon Osaer: stuurgroep & redactie
 • Joris Polfliet: redactie
 • Bert Pollet: motion design
 • Patricia Quaghebeur: fotoarchief
 • Karim Schelkens: wetenschappelijke leiding, redactie
 • Marleen Stas: ontwerp, testing
 • Maria ter Steeg: redactie
 • Audrey Van den Bremt: publishing
 • Ton van Eijk: redactie
 • Lieve Van Hoofstadt: stuurgroep
 • Lennie van Orsouw: fotoarchief
 • Ton van Schaik: redactie
 • Loes van Woudenberg: videoarchief
 • Peter Vande Vyvere: redactie
 • Gerrit Vanden Bosch: redactie
 • Vanessa Vanhove: stem
 • Kim Vanpuyenbroeck: audio
 • Andy Vanvoorden: ontwerp
 • Alexis Vermeylen: fotoarchief
 • Luc Vints: fotoarchief
 • Koen Vlaeminck: stuurgroep
 • Barend Weyens: motion design
 • Henk Witte: redactie

Bedankt! We hebben je bericht goed ontvangen.

Een link naar deze pagina is goed verstuurd.

Het e-mailadres is niet juist. Probeer het opnieuw.

Contact

Sorry, deze mogelijkheid is niet langer beschikbaar.

Sorry, deze mogelijkheid is niet langer beschikbaar.

Teksten over godsdienstvrijheid en joden eindelijk uitgedeeld

11 NOV 1963

De Doctrinele commissie keurt met 18 stemmen tegen 5 en 1 onthouding de tekst goed over de godsdienstvrijheid, hoofdstuk V van het Schema over het oecumenisme, opgesteld door het Secretariaat voor de eenheid.

Mijlpaal in Conciliegeschiedenis

Terwijl de eerste drie hoofdstukken van het schema al in mei naar de Concilievaders gestuurd werden, laten hoofdstuk IV over de joden en hoofdstuk V over de godsdienstvrijheid op zich wachten. Sommige Concilievaders maken zich zorgen dat de thema’s niet besproken zullen worden.

De goedkeuring van hoofdstuk V door de Doctrinele commissie is volgens sommige waarnemers een mijlpaal in de Conciliegeschiedenis. Want voor het eerst spreekt de meerderheid in de Doctrinele commissie zich uit tegen haar voorzitter, kardinaal Ottaviani. Die verzet zich fel tegen de tekst en kan de verspreiding lang tegenhouden. Congar noteert: Het is een feit: telkens als we stemmen, is het antwoord ja!

Hoofdstuk IV wordt op 8 november uitgedeeld, hoofdstuk V pas op 19 november wanneer Mgr. De Smedt het voorstelt in de aula.

Godsdienstvrijheid is basis voor oecumene

De tekst over de godsdienstvrijheid is hoofdstuk V van het Schema over het oecumenisme. Volgens velen vormen de erkenning van de vrijheid van de geloofsact, de waardigheid van elke persoon en de eerbied voor zijn geweten de basis voor elke dialoog met andersgelovigen. Vooral de Amerikaanse bisschoppen zijn met het thema begaan. Sommigen noemen dit zelfs het Amerikaanse Conciliethema. Tegenstanders zijn vooral de leden van de recent opgerichte Coetus Internationalis Patrum.

Veroordeling van antisemitisme zorgt voor politieke spanning

Hoofdstuk IV van het Schema over het oecumenisme is de tekst over de verhouding met het Joodse volk en het Judaïsme. De Katholieke Kerk wil de religieuze wortels uitroeien van het antisemitisme dat tijdens WOII tot de Holocaust leidde. Maar elke rehabilitatie van welke godsdienst dan ook zorgt voor politieke spanningen in het Midden-Oosten. Zo hebben bijvoorbeeld de Palestijnen, waaronder heel wat katholieken, hun bezit en hun land verloren bij de oprichting van de staat Israël.

Geen hoofdstukken in decreet, maar wel aparte verklaringen

Hoofdstukken IV en V van het Schema over het oecumenisme zullen uiteindelijk niet als hoofdstukken in het goedgekeurde Decreet over het oecumenisme verschijnen. Het worden aparte verklaringen: