Over dit project

50 jaar geleden vond het Tweede Vaticaans Concilie plaats. Een historische gebeurtenis van wereldformaat én een spannend verhaal. Zonder het Concilie is de Kerk van gisteren, vandaag en morgen niet te verstaan.

Herbeleef dag na dag het Concilie zoals het 50 jaar geleden gebeurde. Volg de actualiteit op de voet en neem deel aan het debat op Facebook.

Volgconcilie is een initiatief van het Studiecentrum Kerk en Media vzw met medewerking van

Bronnen 

We danken volgende organisaties voor hun toestemming om materialen uit hun collecties te gebruiken op VolgConcilie:

 • Aartsbisschoppelijk Archief Mechelen 
 • Bisdom Brugge
 • Braambos
 • Centrum voor Conciliestudie Vaticanum II, KU Leuven
 • Commons.wikimedia.org
 • Halewijn
 • KADOC, KU Leuven
 • Katholiek Documentatie Centrum, Radboud Universiteit Nijmegen
 • Katholische Nachrichten-Agentur, Bonn,
 • Luce
 • Omroep RKK
 • RKDocumenten.nl
 • Diverse privécollecties

We hebben getracht alle rechthebbenden op copyright te bereiken. Mochten er toch illustraties zijn opgenomen zonder voorkennis van rechthebbenden, dan worden zij verzocht contact op te nemen met de uitgever: Studiecentrum Kerk en Media vzw, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen

Medewerkers 

 • Bart Benats: redactie
 • Dirk Bielen: ontwerp
 • Dries Bosschaert: redactie
 • Dirk Claes: redactie
 • Jo Cornille: redactie
 • Peter De Mey: redactie
 • Koen De Wit: ontwikkeling
 • Leo Declerck: redactie
 • Adelbert Denaux: redactie
 • Sim D’Hertefelt: coördinatie, concept & redactie
 • Siegert Dierickx: google analytics
 • Stefaan Franco: redactie
 • Erik Galle: videoarchief, audio
 • Paul Hamans: redactie
 • Kris Jacqmain: audio
 • Gerard Kruis: redactie
 • Mathijs Lamberigts: redactie
 • Michael Moras: ontwerp assistentie
 • Pieter Nolf: stuurgroep
 • Toon Osaer: stuurgroep & redactie
 • Joris Polfliet: redactie
 • Bert Pollet: motion design
 • Patricia Quaghebeur: fotoarchief
 • Karim Schelkens: wetenschappelijke leiding, redactie
 • Marleen Stas: ontwerp, testing
 • Maria ter Steeg: redactie
 • Audrey Van den Bremt: publishing
 • Ton van Eijk: redactie
 • Lieve Van Hoofstadt: stuurgroep
 • Lennie van Orsouw: fotoarchief
 • Ton van Schaik: redactie
 • Loes van Woudenberg: videoarchief
 • Peter Vande Vyvere: redactie
 • Gerrit Vanden Bosch: redactie
 • Vanessa Vanhove: stem
 • Kim Vanpuyenbroeck: audio
 • Andy Vanvoorden: ontwerp
 • Alexis Vermeylen: fotoarchief
 • Luc Vints: fotoarchief
 • Koen Vlaeminck: stuurgroep
 • Barend Weyens: motion design
 • Henk Witte: redactie

Bedankt! We hebben je bericht goed ontvangen.

Een link naar deze pagina is goed verstuurd.

Het e-mailadres is niet juist. Probeer het opnieuw.

Contact

Sorry, deze mogelijkheid is niet langer beschikbaar.

Sorry, deze mogelijkheid is niet langer beschikbaar.

Yves Congar

Geboren in Sedan (Frankrijk) in 1904. Treedt in bij dominicanen in 1925. Zal zijn hele leven publiceren en doceren over theologie. In 1934 schrijft hij een opgemerkt artikel over de oorzaken van het moderne ongeloof. Krijgsgevangen tijdens WOII. In 1954 leiden verdachtmakingen in Rome tot een doceerverbod. Volledige rehabilitatie in 1994 door creatie tot kardinaal. Sterft in 1995.

In 1960 op uitnodiging van Johannes XXIII wordt hij consultor van de Voorbereidende theologische commissie. Opmerkelijke rol als peritus tijdens het Concilie. Verblijft in het Belgisch College. Benadrukt dat het Concilie geen eindpunt is: alles blijft nog te doen.

Conciliedagboek

Alles tonen

26 APR '64 | Zonder Prignon had de Belgische groep zijn rol niet kunnen spelen

Omdat ik hier de "petite histoire" noteer in het licht van de grotere geschiedenis, wil ik een oordeel over Mgr. Prignon neerschrijven.

Het concilie wordt voor wat betreft het theologische aspect voor een groot deel op het Belgisch College gemaakt. Wat er in de  [doctrinele] Commissie wordt gepresteerd is grotendeels gebeurd dank zij Mgr. Philips. Het is in de eerste plaats te danken aan de grote kwaliteiten (op zich zeer uitzonderlijk) die hij bezit.

Maar het Belgische College en de kleine groep Belgen (alles samen 5 of 6 personen), zouden hun rol niet hebben kunnen spelen zonder de uitzonderlijke persoonlijkheid van Mgr. Prignon. Op zijn manier verenigt hij in zijn persoon een geheel van op zich al zeldzame kwaliteiten. Hij heeft tegelijkertijd een gevoel voor theologie gecombineerd met een praktische zin en een tactische aanleg. Hij heeft alles gevolgd in verbondenheid met kardinaal Suenens en voor diens rekening, maar in verbondenheid met Charue, Philips, Moeller, Cerfaux. Hij is uitstekend geïnformeerd. Hij heeft een parate kennis van alle details, zonder de grote lijnen van de grotere belangen uit het oog te verliezen.

Maar dit alles kon maar ten volle renderen door de gave van de gasvrijheid en het onthaal van Mgr. Prignon, en die vloeien ongetwijfeld direct voort uit zijn menselijke fijngevoeligheid, maar vooral uit de diepe religieuze en christelijke kwaliteit van zijn ziel. Mgr. Prignon is een zeer evangelische mens, helemaal gegeven en zichzelf wegcijferend, en die van de dienstbaarheid voor anderen een soort van absolute levensregel heeft gemaakt. Zonder dit alles zou het Belgisch College en de Belgische groep niet geweest zijn wat ze zijn geweest, noch de rol hebben kunnen spelen die ze hebben gespeeld.

Bekijk het filmpje over de Squadra belga: Belgen op het Concilie