Over dit project

50 jaar geleden vond het Tweede Vaticaans Concilie plaats. Een historische gebeurtenis van wereldformaat én een spannend verhaal. Zonder het Concilie is de Kerk van gisteren, vandaag en morgen niet te verstaan.

Herbeleef dag na dag het Concilie zoals het 50 jaar geleden gebeurde. Volg de actualiteit op de voet en neem deel aan het debat op Facebook.

Volgconcilie is een initiatief van het Studiecentrum Kerk en Media vzw met medewerking van

Bronnen 

We danken volgende organisaties voor hun toestemming om materialen uit hun collecties te gebruiken op VolgConcilie:

 • Aartsbisschoppelijk Archief Mechelen 
 • Bisdom Brugge
 • Braambos
 • Centrum voor Conciliestudie Vaticanum II, KU Leuven
 • Commons.wikimedia.org
 • Halewijn
 • KADOC, KU Leuven
 • Katholiek Documentatie Centrum, Radboud Universiteit Nijmegen
 • Katholische Nachrichten-Agentur, Bonn,
 • Luce
 • Omroep RKK
 • RKDocumenten.nl
 • Diverse privécollecties

We hebben getracht alle rechthebbenden op copyright te bereiken. Mochten er toch illustraties zijn opgenomen zonder voorkennis van rechthebbenden, dan worden zij verzocht contact op te nemen met de uitgever: Studiecentrum Kerk en Media vzw, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen

Medewerkers 

 • Bart Benats: redactie
 • Dirk Bielen: ontwerp
 • Dries Bosschaert: redactie
 • Dirk Claes: redactie
 • Jo Cornille: redactie
 • Peter De Mey: redactie
 • Koen De Wit: ontwikkeling
 • Leo Declerck: redactie
 • Adelbert Denaux: redactie
 • Sim D’Hertefelt: coördinatie, concept & redactie
 • Siegert Dierickx: google analytics
 • Stefaan Franco: redactie
 • Erik Galle: videoarchief, audio
 • Paul Hamans: redactie
 • Kris Jacqmain: audio
 • Gerard Kruis: redactie
 • Mathijs Lamberigts: redactie
 • Michael Moras: ontwerp assistentie
 • Pieter Nolf: stuurgroep
 • Toon Osaer: stuurgroep & redactie
 • Joris Polfliet: redactie
 • Bert Pollet: motion design
 • Patricia Quaghebeur: fotoarchief
 • Karim Schelkens: wetenschappelijke leiding, redactie
 • Marleen Stas: ontwerp, testing
 • Maria ter Steeg: redactie
 • Audrey Van den Bremt: publishing
 • Ton van Eijk: redactie
 • Lieve Van Hoofstadt: stuurgroep
 • Lennie van Orsouw: fotoarchief
 • Ton van Schaik: redactie
 • Loes van Woudenberg: videoarchief
 • Peter Vande Vyvere: redactie
 • Gerrit Vanden Bosch: redactie
 • Vanessa Vanhove: stem
 • Kim Vanpuyenbroeck: audio
 • Andy Vanvoorden: ontwerp
 • Alexis Vermeylen: fotoarchief
 • Luc Vints: fotoarchief
 • Koen Vlaeminck: stuurgroep
 • Barend Weyens: motion design
 • Henk Witte: redactie

Bedankt! We hebben je bericht goed ontvangen.

Een link naar deze pagina is goed verstuurd.

Het e-mailadres is niet juist. Probeer het opnieuw.

Contact

Sorry, deze mogelijkheid is niet langer beschikbaar.

Sorry, deze mogelijkheid is niet langer beschikbaar.

Pieter Smulders

Geboren in Nederland in 1911. Studies aan de Gregoriana in Rome. Docent theologie in Maastricht en Amsterdam. Publiceert onder andere over over Teilhard de Chardin, de sacramenten, het credo en het christologisch dogma. Overlijdt in 2000.

Raakt bij het Concilie betrokken wanneer de nuntius in Nederland, Mgr. Beltrami, om advies vraagt over de eerste schema’s. Vlak voor het Concilie benoemd tot adviseur van de Indonesische bisschoppen. In 1963 benoemd als peritus. Levert belangrijke bijdragen aan het eerste en het vierde hoofdstuk van Dei Verbum, aan de tekst over het permanent diaconaat en aan het hoofdstuk over de taak van de Kerk in de wereld van deze tijd in Gaudium et spes.

Conciliedagboek

Alles tonen

01 DEC '65 | Omstreden punt is de kwestie van de oorlog

Een tweede heet omstreden punt is de kwestie van de oorlog. De subcommissie stond daar voor een bijzonder moeilijke opgave. Dat is een vraag die meer dan ooit het geweten van de mensheid verontrust. Eenvoudig zeggen dat een rechtvaardige verdedigingsoorlog geoorloofd is, zoals de traditionele leer luidde, is natuurlijk onvoldoende. Want waar ligt, zeker bij moderne oorlogen, de grens tussen verdediging en aanval? En zou het geweten geen gelijk hebben, dat het gebruik van de moderne vernietigingswapens, of zelfs het dreigen ermee, eigenlijk veroordeelt? Maar kunnen we de houding van de Verenigde Staten veroordelen, waaraan we toch eigenlijk onze vrijheid danken? Het lijkt me, bij tamelijk vluchtige lezing, dat de subcommissie een evenwichtige tekst gemaakt heeft, na veel strubbelingen. Eerst was de tekst uitgesproken pacifistisch, wel vooral onder invloed van Mgr. Ancel, de vroegere priesterarbeider en overste van Prado. Toen is de tekst drastisch herzien, na de scherpe kritiek van Engelse en Amerikaanse bisschoppen; maar zij had alle karakter verloren. Nu hebben ze een gulden middenweg gevonden. Maar een groepje Amerikaanse bisschoppen, onder wie twee kardinalen (maar niet de wijste Amerikaanse kardinaal Ritter van na St Louis) vindt het een stoot onder de gordel tegen de mannen die in Vietnam vechten.

Ontdek meer: Veroordeling bezit atoomwapens leidt tot controverse