Over dit project

50 jaar geleden vond het Tweede Vaticaans Concilie plaats. Een historische gebeurtenis van wereldformaat én een spannend verhaal. Zonder het Concilie is de Kerk van gisteren, vandaag en morgen niet te verstaan.

Herbeleef dag na dag het Concilie zoals het 50 jaar geleden gebeurde. Volg de actualiteit op de voet en neem deel aan het debat op Facebook.

Volgconcilie is een initiatief van het Studiecentrum Kerk en Media vzw met medewerking van

Bronnen 

We danken volgende organisaties voor hun toestemming om materialen uit hun collecties te gebruiken op VolgConcilie:

 • Aartsbisschoppelijk Archief Mechelen 
 • Bisdom Brugge
 • Braambos
 • Centrum voor Conciliestudie Vaticanum II, KU Leuven
 • Commons.wikimedia.org
 • Halewijn
 • KADOC, KU Leuven
 • Katholiek Documentatie Centrum, Radboud Universiteit Nijmegen
 • Katholische Nachrichten-Agentur, Bonn,
 • Luce
 • Omroep RKK
 • RKDocumenten.nl
 • Diverse privécollecties

We hebben getracht alle rechthebbenden op copyright te bereiken. Mochten er toch illustraties zijn opgenomen zonder voorkennis van rechthebbenden, dan worden zij verzocht contact op te nemen met de uitgever: Studiecentrum Kerk en Media vzw, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen

Medewerkers 

 • Bart Benats: redactie
 • Dirk Bielen: ontwerp
 • Dries Bosschaert: redactie
 • Dirk Claes: redactie
 • Jo Cornille: redactie
 • Peter De Mey: redactie
 • Koen De Wit: ontwikkeling
 • Leo Declerck: redactie
 • Adelbert Denaux: redactie
 • Sim D’Hertefelt: coördinatie, concept & redactie
 • Siegert Dierickx: google analytics
 • Stefaan Franco: redactie
 • Erik Galle: videoarchief, audio
 • Paul Hamans: redactie
 • Kris Jacqmain: audio
 • Gerard Kruis: redactie
 • Mathijs Lamberigts: redactie
 • Michael Moras: ontwerp assistentie
 • Pieter Nolf: stuurgroep
 • Toon Osaer: stuurgroep & redactie
 • Joris Polfliet: redactie
 • Bert Pollet: motion design
 • Patricia Quaghebeur: fotoarchief
 • Karim Schelkens: wetenschappelijke leiding, redactie
 • Marleen Stas: ontwerp, testing
 • Maria ter Steeg: redactie
 • Audrey Van den Bremt: publishing
 • Ton van Eijk: redactie
 • Lieve Van Hoofstadt: stuurgroep
 • Lennie van Orsouw: fotoarchief
 • Ton van Schaik: redactie
 • Loes van Woudenberg: videoarchief
 • Peter Vande Vyvere: redactie
 • Gerrit Vanden Bosch: redactie
 • Vanessa Vanhove: stem
 • Kim Vanpuyenbroeck: audio
 • Andy Vanvoorden: ontwerp
 • Alexis Vermeylen: fotoarchief
 • Luc Vints: fotoarchief
 • Koen Vlaeminck: stuurgroep
 • Barend Weyens: motion design
 • Henk Witte: redactie

Bedankt! We hebben je bericht goed ontvangen.

Een link naar deze pagina is goed verstuurd.

Het e-mailadres is niet juist. Probeer het opnieuw.

Contact

Sorry, deze mogelijkheid is niet langer beschikbaar.

Sorry, deze mogelijkheid is niet langer beschikbaar.

Albert Prignon

Geboren in Luik in 1919. Priester gewijd van het bisdom Luik in 1942. Studeerde filosofie, theologie en bijbelwetenschappen in Rome en in Leuven. Seminarieprofessor in Harissa (Libanon) van 1951 tot '53. Professor grootseminarie Luik van 1962 tot '72. Kerkelijke raad bij de ambassade van België van 1964 tot 1972, secretaris van de doctrinele commissie van de Belgische bisschoppenconferentie van 1972 tot1996. Hij overlijdt in Luik in 2000.

Rector van het Belgisch college te Rome tijdens en na het Concilie. Peritus (officiële theoloog) van het Concilie. Tijdens het Concilie de vertrouwensman van kardinaal Suenens. Door zijn theologische competentie, dienstvaardigheid en gastvrijheid was hij de spil van de squadra belga

Hij heeft veel notities en documenten bewaard van het Concilie die vandaag bewaard worden in Louvain-la-Neuve. Zijn dagboek van de 4e zittijd van het Concilie is gepubliceerd.

Conciliedagboek

Alles tonen

29 NOV '65 | Dan zet ik de campagne om non placet te stemmen, niet in gang

Op dit ogenblik telefoneert de kardinaal vanuit Brussel. Ik breng hem op de hoogte van de ontwikkelingen. Ik lees hem de laatste relatio voor die zal gelezen worden door Garrone. Ik zeg hem dat in de ganse context van deze relatio, van de tekst zelf; de nota bijgevoegd aan de tekst; de nota’s van de tekst, de relatio over de modi en vooral het toevoegen van de toespraak van Paulus VI , ik geloof dat het evident is en voor iedereen duidelijk zal zijn dat het concilie, door het goedkeuren van die zin, absoluut niet gewild heeft om de doctrine van Casti connubii te canoniseren. … Ik ben er echt van overtuigd dat er geen enkel gevaar is. Daarop zegt de kardinaal me: "Zegt gij dit in geweten?". Ik antwoord: "Ja". Hij zegt: "Als het zo zit, dan zet ik de campagne om non placet te stemmen, niet in gang. Maar jij draagt er de verantwoordelijkheid voor”. Ik heb gezegd: "Ik aanvaard".