Over dit project

50 jaar geleden vond het Tweede Vaticaans Concilie plaats. Een historische gebeurtenis van wereldformaat én een spannend verhaal. Zonder het Concilie is de Kerk van gisteren, vandaag en morgen niet te verstaan.

Herbeleef dag na dag het Concilie zoals het 50 jaar geleden gebeurde. Volg de actualiteit op de voet en neem deel aan het debat op Facebook.

Volgconcilie is een initiatief van het Studiecentrum Kerk en Media vzw met medewerking van

Bronnen 

We danken volgende organisaties voor hun toestemming om materialen uit hun collecties te gebruiken op VolgConcilie:

 • Aartsbisschoppelijk Archief Mechelen 
 • Bisdom Brugge
 • Braambos
 • Centrum voor Conciliestudie Vaticanum II, KU Leuven
 • Commons.wikimedia.org
 • Halewijn
 • KADOC, KU Leuven
 • Katholiek Documentatie Centrum, Radboud Universiteit Nijmegen
 • Katholische Nachrichten-Agentur, Bonn,
 • Luce
 • Omroep RKK
 • RKDocumenten.nl
 • Diverse privécollecties

We hebben getracht alle rechthebbenden op copyright te bereiken. Mochten er toch illustraties zijn opgenomen zonder voorkennis van rechthebbenden, dan worden zij verzocht contact op te nemen met de uitgever: Studiecentrum Kerk en Media vzw, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen

Medewerkers 

 • Bart Benats: redactie
 • Dirk Bielen: ontwerp
 • Dries Bosschaert: redactie
 • Dirk Claes: redactie
 • Jo Cornille: redactie
 • Peter De Mey: redactie
 • Koen De Wit: ontwikkeling
 • Leo Declerck: redactie
 • Adelbert Denaux: redactie
 • Sim D’Hertefelt: coördinatie, concept & redactie
 • Siegert Dierickx: google analytics
 • Stefaan Franco: redactie
 • Erik Galle: videoarchief, audio
 • Paul Hamans: redactie
 • Kris Jacqmain: audio
 • Gerard Kruis: redactie
 • Mathijs Lamberigts: redactie
 • Michael Moras: ontwerp assistentie
 • Pieter Nolf: stuurgroep
 • Toon Osaer: stuurgroep & redactie
 • Joris Polfliet: redactie
 • Bert Pollet: motion design
 • Patricia Quaghebeur: fotoarchief
 • Karim Schelkens: wetenschappelijke leiding, redactie
 • Marleen Stas: ontwerp, testing
 • Maria ter Steeg: redactie
 • Audrey Van den Bremt: publishing
 • Ton van Eijk: redactie
 • Lieve Van Hoofstadt: stuurgroep
 • Lennie van Orsouw: fotoarchief
 • Ton van Schaik: redactie
 • Loes van Woudenberg: videoarchief
 • Peter Vande Vyvere: redactie
 • Gerrit Vanden Bosch: redactie
 • Vanessa Vanhove: stem
 • Kim Vanpuyenbroeck: audio
 • Andy Vanvoorden: ontwerp
 • Alexis Vermeylen: fotoarchief
 • Luc Vints: fotoarchief
 • Koen Vlaeminck: stuurgroep
 • Barend Weyens: motion design
 • Henk Witte: redactie

Bedankt! We hebben je bericht goed ontvangen.

Een link naar deze pagina is goed verstuurd.

Het e-mailadres is niet juist. Probeer het opnieuw.

Contact

Sorry, deze mogelijkheid is niet langer beschikbaar.

Sorry, deze mogelijkheid is niet langer beschikbaar.

Michel van der Plas

Toon volledig dagboek

21 NOV '63 | Dit zijn grote dagen voor het Tweede Vaticaans Concilie

Dit zijn grote dagen voor het Tweede Vaticaans Concilie. Na vier vergaderingen is de houding onder de vaders ten aanzien van het schema ‘Over het oecumenisme’ er overduidelijk een van blijde instemming met de algemene strekking.

Vanochtend uitten zij die gezindheid ook feitelijk in een stemming, waarbij de eerste drie hoofdstukken als basis voor verdere bespreking werden aanvaard. Reserves bestonden en bestaan nog in vrij brede kring over de vraag of de hoofdstukken over de verhouding van de Kerk t.o.v. de Joden en over de vrijheid van godsdienst in het schema zouden moeten worden opgenomen of als aparte verklaringen behandeld zouden moeten worden. De meerderheid wenst geen reserve te maken over de vraag of deze gedeelten geëigende Conciliestof vormden, - zij zal straks ook de inhoud daarvan beamen. Zij heeft wel doorzien dat de indiening der stukken op dit moment en in dit verband vooral een zeer tactische zet van het Secretariaat is geweest. Dit Secretariaat had immers de laatste twee jaren van de zijde van sommige prelaten van de ‘Romeinse school’ al zoveel tegenwerking in allerlei vorm ondervonden, dat het de twee ‘heisse Eisen’ in kwestie niet liever nog langer achterhield, - met het reële gevaar dat ze voorgoed onder tafel zouden raken.

Van de laatste debatten heeft men wel als diepste impressie overgehouden de door sommige vaders met nadruk gesteld overtuiging dat de grondige interne vernieuwing van de katholieke kerk vooraf zal moeten gaan aan grootscheepse pogingen tot het bereiken van de eenheid met de andere christelijke kerken. Eerst dient zij historische tekortkomingen te erkennen en tegelijk te belijden dat vele van haar leden de waarheid lange tijd te statisch en te passief hebben opgevat en doorgegeven; de levende waarheid dient steeds weer heroverd te worden; de Kerk is op pelgrimage naar de volle waarheid. Nooit tevoren in dit Concilie hebben de vaders, geloof ik, zo sterk de alles vernieuwende aanwezigheid van de Geest Gods (stormwind, vuur, spraakmakende bevrijding) gevoeld.