Over dit project

50 jaar geleden vond het Tweede Vaticaans Concilie plaats. Een historische gebeurtenis van wereldformaat én een spannend verhaal. Zonder het Concilie is de Kerk van gisteren, vandaag en morgen niet te verstaan.

Herbeleef dag na dag het Concilie zoals het 50 jaar geleden gebeurde. Volg de actualiteit op de voet en neem deel aan het debat op Facebook.

Volgconcilie is een initiatief van het Studiecentrum Kerk en Media vzw met medewerking van

Bronnen 

We danken volgende organisaties voor hun toestemming om materialen uit hun collecties te gebruiken op VolgConcilie:

 • Aartsbisschoppelijk Archief Mechelen 
 • Bisdom Brugge
 • Braambos
 • Centrum voor Conciliestudie Vaticanum II, KU Leuven
 • Commons.wikimedia.org
 • Halewijn
 • KADOC, KU Leuven
 • Katholiek Documentatie Centrum, Radboud Universiteit Nijmegen
 • Katholische Nachrichten-Agentur, Bonn,
 • Luce
 • Omroep RKK
 • RKDocumenten.nl
 • Diverse privécollecties

We hebben getracht alle rechthebbenden op copyright te bereiken. Mochten er toch illustraties zijn opgenomen zonder voorkennis van rechthebbenden, dan worden zij verzocht contact op te nemen met de uitgever: Studiecentrum Kerk en Media vzw, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen

Medewerkers 

 • Bart Benats: redactie
 • Dirk Bielen: ontwerp
 • Dries Bosschaert: redactie
 • Dirk Claes: redactie
 • Jo Cornille: redactie
 • Peter De Mey: redactie
 • Koen De Wit: ontwikkeling
 • Leo Declerck: redactie
 • Adelbert Denaux: redactie
 • Sim D’Hertefelt: coördinatie, concept & redactie
 • Siegert Dierickx: google analytics
 • Stefaan Franco: redactie
 • Erik Galle: videoarchief, audio
 • Paul Hamans: redactie
 • Kris Jacqmain: audio
 • Gerard Kruis: redactie
 • Mathijs Lamberigts: redactie
 • Michael Moras: ontwerp assistentie
 • Pieter Nolf: stuurgroep
 • Toon Osaer: stuurgroep & redactie
 • Joris Polfliet: redactie
 • Bert Pollet: motion design
 • Patricia Quaghebeur: fotoarchief
 • Karim Schelkens: wetenschappelijke leiding, redactie
 • Marleen Stas: ontwerp, testing
 • Maria ter Steeg: redactie
 • Audrey Van den Bremt: publishing
 • Ton van Eijk: redactie
 • Lieve Van Hoofstadt: stuurgroep
 • Lennie van Orsouw: fotoarchief
 • Ton van Schaik: redactie
 • Loes van Woudenberg: videoarchief
 • Peter Vande Vyvere: redactie
 • Gerrit Vanden Bosch: redactie
 • Vanessa Vanhove: stem
 • Kim Vanpuyenbroeck: audio
 • Andy Vanvoorden: ontwerp
 • Alexis Vermeylen: fotoarchief
 • Luc Vints: fotoarchief
 • Koen Vlaeminck: stuurgroep
 • Barend Weyens: motion design
 • Henk Witte: redactie

Bedankt! We hebben je bericht goed ontvangen.

Een link naar deze pagina is goed verstuurd.

Het e-mailadres is niet juist. Probeer het opnieuw.

Contact

Bedankt voor je interesse. We doen ons best om je vraag de volgende werkdag te beantwoorden.

Versturen Inschrijven nieuwsbrief

Deel deze pagina op VolgConcilie met je vrienden via e-mail.

Versturen

Michel van der Plas

Toon volledig dagboek

19 NOV '63 | De oecumenische beweging is de grote genade van onze tijd

De zeventigste Concilievergadering vandaag. Indrukwekkende inleidingen over hoofdstuk 4 (de verhouding van de Katholieke Kerk tot de Joden) door kardinaal Bea en over hoofdstuk 5 (de vrijheid van godsdienst) door Mgr. De Smedt. ‘Niet alleen op ons verlangen’, aldus de kardinaal, ‘is het stuk opgesteld, maar in eerste instantie volgens de uitdrukkelijke wens van paus Johannes. Het wil een zuiver religieus document zijn, handelend over het uitverkoren volk van God, waaruit Christus is voortgekomen en waaruit de Kerk is gesticht. In de Kerk wordt het rijk Gods voleind, maar Israël was uitverkoren als instrument voor haar stichting. Onze houding zal dus vooreerst op dankbaarheid moeten stoelen.

Vastgesteld dient te worden dat het anti-semitisme niet geïnspireerd kan zijn door de leer van de Kerk, zomin als het anti-semitisme een basis kan vinden in het evangelie. Wij dienen een act van liefde te stellen. De vergevende liefde van Christus aan het kruis moet de Kerk ten voorbeeld zijn.’

Was de bijval voor de bejaarde kardinaal er een die zijn oorsprong vond in een diepe ontroering, donderend mocht het applaus heten voor de rede van Mgr. De Smedt. ‘De grote vraag die wij ons moeten stellen,’ zei de bisschop van Brugge, ‘is hoe de katholieken zich, in welke mate ook, tot de niet-katholieken moeten verhouden. Een eerste eis is dat zij zich dienen te onthouden van iedere dwang, daar de geloofsact een bovennatuurlijke gave is van God. Een tweede is dat allen die eerlijk hun geweten volgen het recht hebben vrije uitoefening van het geweten te eisen. Een allerhoogst onrecht wordt bedreven wanneer men iemand de vrijheid van geweten ontzegt. Maar er is een derde eis: de vrijheid van godsdienstuitoefening. De mens zelf,’ aldus Mgr. De Smedt, ‘staat op het spel.’

De reacties op het schema – men behandelt het nog als basis van bespreking – waren deze morgen zeer positief. ‘De oecumenische beweging,’ aldus Mgr. Elchinger, ‘is de grote genade van onze tijd; laten wij er ons waardig aan betonen.’ En (kardinaal Rugambwa): ‘Het voortduren van de scheiding in de christenheid is als de moderne erfzonde.’ Het leek alsof vandaag de vaders elkaar wilden overtreffen in verzoeningsgezindheid.