Over dit project

50 jaar geleden vond het Tweede Vaticaans Concilie plaats. Een historische gebeurtenis van wereldformaat én een spannend verhaal. Zonder het Concilie is de Kerk van gisteren, vandaag en morgen niet te verstaan.

Herbeleef dag na dag het Concilie zoals het 50 jaar geleden gebeurde. Volg de actualiteit op de voet en neem deel aan het debat op Facebook.

Volgconcilie is een initiatief van het Studiecentrum Kerk en Media vzw met medewerking van

Bronnen 

We danken volgende organisaties voor hun toestemming om materialen uit hun collecties te gebruiken op VolgConcilie:

 • Aartsbisschoppelijk Archief Mechelen 
 • Bisdom Brugge
 • Braambos
 • Centrum voor Conciliestudie Vaticanum II, KU Leuven
 • Commons.wikimedia.org
 • Halewijn
 • KADOC, KU Leuven
 • Katholiek Documentatie Centrum, Radboud Universiteit Nijmegen
 • Katholische Nachrichten-Agentur, Bonn,
 • Luce
 • Omroep RKK
 • RKDocumenten.nl
 • Diverse privécollecties

We hebben getracht alle rechthebbenden op copyright te bereiken. Mochten er toch illustraties zijn opgenomen zonder voorkennis van rechthebbenden, dan worden zij verzocht contact op te nemen met de uitgever: Studiecentrum Kerk en Media vzw, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen

Medewerkers 

 • Bart Benats: redactie
 • Dirk Bielen: ontwerp
 • Dries Bosschaert: redactie
 • Dirk Claes: redactie
 • Jo Cornille: redactie
 • Peter De Mey: redactie
 • Koen De Wit: ontwikkeling
 • Leo Declerck: redactie
 • Adelbert Denaux: redactie
 • Sim D’Hertefelt: coördinatie, concept & redactie
 • Siegert Dierickx: google analytics
 • Stefaan Franco: redactie
 • Erik Galle: videoarchief, audio
 • Paul Hamans: redactie
 • Kris Jacqmain: audio
 • Gerard Kruis: redactie
 • Mathijs Lamberigts: redactie
 • Michael Moras: ontwerp assistentie
 • Pieter Nolf: stuurgroep
 • Toon Osaer: stuurgroep & redactie
 • Joris Polfliet: redactie
 • Bert Pollet: motion design
 • Patricia Quaghebeur: fotoarchief
 • Karim Schelkens: wetenschappelijke leiding, redactie
 • Marleen Stas: ontwerp, testing
 • Maria ter Steeg: redactie
 • Audrey Van den Bremt: publishing
 • Ton van Eijk: redactie
 • Lieve Van Hoofstadt: stuurgroep
 • Lennie van Orsouw: fotoarchief
 • Ton van Schaik: redactie
 • Loes van Woudenberg: videoarchief
 • Peter Vande Vyvere: redactie
 • Gerrit Vanden Bosch: redactie
 • Vanessa Vanhove: stem
 • Kim Vanpuyenbroeck: audio
 • Andy Vanvoorden: ontwerp
 • Alexis Vermeylen: fotoarchief
 • Luc Vints: fotoarchief
 • Koen Vlaeminck: stuurgroep
 • Barend Weyens: motion design
 • Henk Witte: redactie

Bedankt! We hebben je bericht goed ontvangen.

Een link naar deze pagina is goed verstuurd.

Het e-mailadres is niet juist. Probeer het opnieuw.

Contact

Sorry, deze mogelijkheid is niet langer beschikbaar.

Sorry, deze mogelijkheid is niet langer beschikbaar.

Coördinatiecommissie evalueert vorderingen

25 MAA 1963

Van 25 tot 29 maart komen de voorzitters van de verschillende commissies hun vorderingen voorstellen tijdens de tweede vergadering van de Coördinatiecommissie. Die moet beoordelen of de commissies voldoende rekening gehouden hebben met de wijzigingen gevraagd tijdens de eerste vergadering van de Coördinatiecommissie. Aan de Coördinatiecommissie de moeilijke taak om te beoordelen of de teksten voldoende geëvolueerd zijn om ze te kunnen versturen naar de Concilievaders.

Onopgeloste spanningen over de Openbaring

Dat er onopgeloste spanningen bestaan over het schema over de bronnen van de openbaring komt duidelijk aan het licht tijdens de voorstelling door kardinaal Liénart. Het schema wordt daarom teruggestuurd naar de gemengde commissie bestaande uit leden van de Doctrinele commissie en het Secretariaat voor de eenheid.

Oecumene in de knoop van 3 commissies

In januari werd het vraagstuk van de oecumene toevertrouwd aan een gemengde commissie opgebouwd uit de Doctrinele commissie, het Secreatariaat voor de eenheid en de Commissie voor de Oosterse Kerken. Het geïntegreerde schema over de oecumene waaraan de gemengde commissie tijdens de eerste tussentijd werkt, is van fundamenteel belang voor het Concilie.  Maar achterhoedegevechten en vertragingsmanouvres van de Commissie voor Oosterse Kerken vertragen de voortgang van het werk.

Suenens pleit voor schema over de Kerk

Kardinaal Suenens geeft een stand van zaken voor het schema over de Kerk en pleit voor de goedkeuring van de eerste 2 hoofdstukken.

Tromp wil voor de hoofdstukken 3 en 4 over de leken en de religieuzen een duidelijk onderscheid maken tussen dogmatiek en discipline. Het schema over de Kerk moet dan alleen de dogmatiek beschrijven. De discipline is het domein van de afzonderlijke schema’s over de leken en het religieuze leven. Dit probleem zal telkens opnieuw de kop opsteken.

Ottaviani benadrukt andermaal dat de voorrechten van de paus als enige vicaris van Christus duidelijker naar voren moeten komen.