Over dit project

50 jaar geleden vond het Tweede Vaticaans Concilie plaats. Een historische gebeurtenis van wereldformaat én een spannend verhaal. Zonder het Concilie is de Kerk van gisteren, vandaag en morgen niet te verstaan.

Herbeleef dag na dag het Concilie zoals het 50 jaar geleden gebeurde. Volg de actualiteit op de voet en neem deel aan het debat op Facebook.

Volgconcilie is een initiatief van het Studiecentrum Kerk en Media vzw met medewerking van

Bronnen 

We danken volgende organisaties voor hun toestemming om materialen uit hun collecties te gebruiken op VolgConcilie:

 • Aartsbisschoppelijk Archief Mechelen 
 • Bisdom Brugge
 • Braambos
 • Centrum voor Conciliestudie Vaticanum II, KU Leuven
 • Commons.wikimedia.org
 • Halewijn
 • KADOC, KU Leuven
 • Katholiek Documentatie Centrum, Radboud Universiteit Nijmegen
 • Katholische Nachrichten-Agentur, Bonn,
 • Luce
 • Omroep RKK
 • RKDocumenten.nl
 • Diverse privécollecties

We hebben getracht alle rechthebbenden op copyright te bereiken. Mochten er toch illustraties zijn opgenomen zonder voorkennis van rechthebbenden, dan worden zij verzocht contact op te nemen met de uitgever: Studiecentrum Kerk en Media vzw, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen

Medewerkers 

 • Bart Benats: redactie
 • Dirk Bielen: ontwerp
 • Dries Bosschaert: redactie
 • Dirk Claes: redactie
 • Jo Cornille: redactie
 • Peter De Mey: redactie
 • Koen De Wit: ontwikkeling
 • Leo Declerck: redactie
 • Adelbert Denaux: redactie
 • Sim D’Hertefelt: coördinatie, concept & redactie
 • Siegert Dierickx: google analytics
 • Stefaan Franco: redactie
 • Erik Galle: videoarchief, audio
 • Paul Hamans: redactie
 • Kris Jacqmain: audio
 • Gerard Kruis: redactie
 • Mathijs Lamberigts: redactie
 • Michael Moras: ontwerp assistentie
 • Pieter Nolf: stuurgroep
 • Toon Osaer: stuurgroep & redactie
 • Joris Polfliet: redactie
 • Bert Pollet: motion design
 • Patricia Quaghebeur: fotoarchief
 • Karim Schelkens: wetenschappelijke leiding, redactie
 • Marleen Stas: ontwerp, testing
 • Maria ter Steeg: redactie
 • Audrey Van den Bremt: publishing
 • Ton van Eijk: redactie
 • Lieve Van Hoofstadt: stuurgroep
 • Lennie van Orsouw: fotoarchief
 • Ton van Schaik: redactie
 • Loes van Woudenberg: videoarchief
 • Peter Vande Vyvere: redactie
 • Gerrit Vanden Bosch: redactie
 • Vanessa Vanhove: stem
 • Kim Vanpuyenbroeck: audio
 • Andy Vanvoorden: ontwerp
 • Alexis Vermeylen: fotoarchief
 • Luc Vints: fotoarchief
 • Koen Vlaeminck: stuurgroep
 • Barend Weyens: motion design
 • Henk Witte: redactie

Bedankt! We hebben je bericht goed ontvangen.

Een link naar deze pagina is goed verstuurd.

Het e-mailadres is niet juist. Probeer het opnieuw.

Contact

Sorry, deze mogelijkheid is niet langer beschikbaar.

Sorry, deze mogelijkheid is niet langer beschikbaar.

Copernicaanse wending in de kerkleer

4 JUL 1963

Door het overlijden van Johannes XXIII en de verkiezing van Paulus VI wordt de geplande vergadering van de Coördinatiecommissie van begin juni uitgesteld.

Maar begin juli draait het Conciliewerk weer op volle toeren. De Coördinatiecommissie vergadert gedurende 2 dagen en neemt belangrijke beslissingen over het schema over de Kerk (later Lumen gentium) en het zogenaamde schema XVII over Kerk en wereld (later Gaudium et spes).

Volk Gods wordt fundament van de kerkleer

Kardinaal Suenens die in grote lijnen het schema van Philips over de Kerk steunt, stelt 2 fundamentele wijzigingen in de opbouw voor. Hij volgt daarbij een advies van Albert Prignon, rector van het Belgisch College in Rome.

 • Het derde hoofdstuk Over het volk Gods en in het bijzonder de leken opsplitsen in twee aparte hoofdstukken: één over het volk Gods en één over de leken.
 • Het hoofdstuk over de Kerk als volk van God plaatsen vóór dat over de hiërarchie in de Kerk.

Prignon en Suenens kennen het belang van de volgorde in een Concilietekst: eerdere hoofdstukken dienen als fundament voor de volgende. Met hun voorstel zeggen ze dus: alle gedoopten, ongeacht hun functie in de Kerk, zijn allereerst lid van het volk Gods. De hiërarchie staat in dienst van het volk Gods. Een copernicaanse wending in het zelfverstaan van de Kerk. Een mededeling over de nieuwe indeling wordt samen met hoofdstukken III en IV van het schema op 19 juli 1963 naar de Concilievaders gestuurd.

Waarom schrijft ge het niet zelf?

Tijdens diezelfde bijeenkomsten van de Coördinatiecommissie geeft Seunens zware kritiek op het eerste deel van het schema XVII over Kerk en wereld. Dat eerste deel gaat over de algemene theologische principes. Ook voor andere deelnemers voldoet de voorgestelde tekst niet.

De discussie eindigt ermee dat kardinaal Confalonieri voorstelt om Suenens zelf het theologische eerste deel van het schema te laten schrijven. Suenens aanvaardt de uitdaging. De volgende dag geeft hij opdracht aan Prignon om een werkgroep op te richten. Die zal in september onder leiding van Philips werken aan de zogenaamde tekst van Mechelen.

Lees ook: