Over dit project

50 jaar geleden vond het Tweede Vaticaans Concilie plaats. Een historische gebeurtenis van wereldformaat én een spannend verhaal. Zonder het Concilie is de Kerk van gisteren, vandaag en morgen niet te verstaan.

Herbeleef dag na dag het Concilie zoals het 50 jaar geleden gebeurde. Volg de actualiteit op de voet en neem deel aan het debat op Facebook.

Volgconcilie is een initiatief van het Studiecentrum Kerk en Media vzw met medewerking van

Bronnen 

We danken volgende organisaties voor hun toestemming om materialen uit hun collecties te gebruiken op VolgConcilie:

 • Aartsbisschoppelijk Archief Mechelen 
 • Bisdom Brugge
 • Braambos
 • Centrum voor Conciliestudie Vaticanum II, KU Leuven
 • Commons.wikimedia.org
 • Halewijn
 • KADOC, KU Leuven
 • Katholiek Documentatie Centrum, Radboud Universiteit Nijmegen
 • Katholische Nachrichten-Agentur, Bonn,
 • Luce
 • Omroep RKK
 • RKDocumenten.nl
 • Diverse privécollecties

We hebben getracht alle rechthebbenden op copyright te bereiken. Mochten er toch illustraties zijn opgenomen zonder voorkennis van rechthebbenden, dan worden zij verzocht contact op te nemen met de uitgever: Studiecentrum Kerk en Media vzw, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen

Medewerkers 

 • Bart Benats: redactie
 • Dirk Bielen: ontwerp
 • Dries Bosschaert: redactie
 • Dirk Claes: redactie
 • Jo Cornille: redactie
 • Peter De Mey: redactie
 • Koen De Wit: ontwikkeling
 • Leo Declerck: redactie
 • Adelbert Denaux: redactie
 • Sim D’Hertefelt: coördinatie, concept & redactie
 • Siegert Dierickx: google analytics
 • Stefaan Franco: redactie
 • Erik Galle: videoarchief, audio
 • Paul Hamans: redactie
 • Kris Jacqmain: audio
 • Gerard Kruis: redactie
 • Mathijs Lamberigts: redactie
 • Michael Moras: ontwerp assistentie
 • Pieter Nolf: stuurgroep
 • Toon Osaer: stuurgroep & redactie
 • Joris Polfliet: redactie
 • Bert Pollet: motion design
 • Patricia Quaghebeur: fotoarchief
 • Karim Schelkens: wetenschappelijke leiding, redactie
 • Marleen Stas: ontwerp, testing
 • Maria ter Steeg: redactie
 • Audrey Van den Bremt: publishing
 • Ton van Eijk: redactie
 • Lieve Van Hoofstadt: stuurgroep
 • Lennie van Orsouw: fotoarchief
 • Ton van Schaik: redactie
 • Loes van Woudenberg: videoarchief
 • Peter Vande Vyvere: redactie
 • Gerrit Vanden Bosch: redactie
 • Vanessa Vanhove: stem
 • Kim Vanpuyenbroeck: audio
 • Andy Vanvoorden: ontwerp
 • Alexis Vermeylen: fotoarchief
 • Luc Vints: fotoarchief
 • Koen Vlaeminck: stuurgroep
 • Barend Weyens: motion design
 • Henk Witte: redactie

Bedankt! We hebben je bericht goed ontvangen.

Een link naar deze pagina is goed verstuurd.

Het e-mailadres is niet juist. Probeer het opnieuw.

Contact

Sorry, deze mogelijkheid is niet langer beschikbaar.

Sorry, deze mogelijkheid is niet langer beschikbaar.

06 Hoe komen de Conciliedocumenten tot stand?

Resultaat van het Concilie zijn 16 documenten die tot op vandaag de Kerk bepalen. Ontdek in dit filmpje het spannende verhaal achter de teksten.

Stemmen op het Concilie

Hoe laat je een internationale assemblee van 2500 stemgerechtigden beslissen over teksten die decennialang het gelaat van de Kerk zullen bepalen? Bekijk het filmpje voor het korte antwoord. De stemmingsprocedure in detail verneem je hieronder.

 1. Een commissie bereidt een sneuveltekst of schema voor.
 2. De Concilievaders debatteren in de aula over het schema. Interventies zijn mondeling (waarvan ook de tekst schriftelijk ingediend moet worden) of alleen schriftelijk.
 3. Na al deze interventies volgt soms (niet altijd) een stemming over de vraag: Kan de tekst van de commissie dienen als basis voor de definitieve Concilietekst? Indien neen, dan moet de commissie herbeginnen. Dat was zo voor de tekst Over de goddelijke openbaring. Indien ja, zoals voor het schema over de liturgie, dan gaan de teksten van al de interventies terug naar de commissie. Die moet de tekst herwerken rekening houdend met de interventies.
 4. De Concilievaders stemmen dan over de gewijzigde tekst. Ze stemmen hoofdstuk per hoofdstuk of, bij controversiële onderwerpen, zelfs alinea per alinea. Ze kunnen stemmen: placet (goedgekeurd zonder meer), non placet (afgekeurd zonder meer) of placet iuxta modum. Dat laatste betekent dat men akkoord gaat met de tekst mits een (beperkte) wijziging. Die gewenste wijziging moet men indienen samen met zijn stem. Dit is de modus.
 5. De tekst gaat nu terug naar de bevoegde commissie die bekijkt met welke modi ze rekening moet houden en hoe ze de tekst ermee in overeenstemming kan brengen. De commmissie is verplicht met een modus rekening te houden indien die minstens 1/3 van de stemmen behaalt en de tekst voor dit onderdeel niet goedgekeurd is met de vereiste 2/3 meerderheid. De commissie mag ook andere modi verwerken in de tekst, als ze dit een verbetering vindt en als dit niet ingaat tegen de bedoeling van de tekst, die immers al met 2/3 meerderheid is goedgekeurd.
 6. Ten slotte gaat de finale tekst, samen met een verslag over de modi (expensio modorum), terug naar de aula voor een definitieve stemming door de Concilievaders. Die kunnen nu alleen nog stemmen: placet (akkoord) of non placet (niet akkoord).

Tactiek

Vooral vanaf de derde zittijd komt er een tactiek op gang om een modus te laten indienen door meer dan een derde van de Concilievaders. De commissie is dan verplicht om er rekening mee te houden. Om dit te bekomen worden sommige modi op grote schaal verspreid bij de Concilievaders vóór de stemming.

Leo Declerck, secretaris voor de Belgische bisschoppen aan het Belgisch college, polykopieert voor Mgr. Heuschen in de 3e zittijd (begin november '64) duizend exemplaren van enkele modi over het schema De Episcopis. Per bromfiets bezorgt hij die in heel Rome bij de Concilievaders of bij hun nationale secretariaten, die voor verdere verspreiding zorgen. En... Heuschen krijgt zijn tekstwijzigingen.

Meer weten